POG na Zlocie ZHP w Krakowie

Z okazji 100 rocznicy założenia ZHP, w Krakowie odbył się zlot dla 8000 harcerzy z całej Polski. Stowarzyszenie Polish Outdoor Group było odpowiedzialne za symultaniczne przeprowadzenie trzech szkoleń z zakresu szkolenia bezpieczeństwa w górach i pierwszej pomocy, odpowiedniego doboru sprzętu na wyjazdy oraz z podstaw wspinaczki na sztucznej ścianie w ciągu czterech dni zlotu. W tym czasie zostało przeszkolonych ok. 550 harcerzy.

Prezydent Bronisław Komorowski wizytujący Zlot ZHPPrezydent Bronisław Komorowski wizytujący Zlot ZHP 

Zajęcia z bezpieczeństwa w górach i pierwszej pomocy przeprowadzał ratownik TOPR Andrzej Maciata, który po omówieniu części teoretycznej zajmował się szkoleniem praktycznym, podczas którego osoby biorące udział w szkoleniu mogły nauczyć się korzystania z szyn Kramera oraz nabyć wiedzę jak zachować się w przypadku wypadku w górach.

Zlot ZHP, szkolenie z zakresu bezpieczeństwa, prowadzone przez Andrzeja Maciate z TOPRZlot ZHP, szkolenie z zakresu bezpieczeństwa, prowadzone przez Andrzeja Maciatę z TOPR

Podczas szkolenia z zakresu doboru odpowiedniego sprzętu i ubrań na wyjazd uczestnicy poznali różnicę w zastosowaniu nowych technologii w ubraniach i sprzęcie outdoorowym. Szkolący zwracali uwagę na elementy, których dobranie jest najbardziej istotne podczas zakupu nowego sprzętu. Szkolenie sprzętowe było przeprowadzane przez osoby na co dzień związane z rynkiem outdoorowym, tj. przedstawicieli członków Polish Outdoor Group, firm: Jack Wolfskin, EUROMARK i sklepu Woda Góry Las.

Zlot ZHP, uczestnicy szkolenia POGZlot ZHP, uczestnicy szkolenia POG

Trzecim szkoleniem, za które odpowiedzialny był POG to zajęcia na sztucznej ścianie wspinaczkowej, która mieściła się na terenie Krakowskich Błoni. Na początku uczestnicy ćwiczyli zakładanie uprzęży wspinaczkowych, wiązanie podstawowych węzłów, po czym będąc asekurowanym przez wyszkolonych instruktorów z krakowskiego Reni Sportu mogli się wspinać. Po kilku próbach wejścia każda osoba miała możliwość asekurowania swojego kolegi z grupy, dzięki czemu poznali zastosowania niejednego przyrządu wspinaczkowego.

Zlot ZHP, mocny punkt obecności POG na zlocie czyli ścianka wspinaczkowaZlot ZHP, mocny punkt obecności POG na zlocie czyli ścianka wspinaczkowa

Polish Outdoor Group na targach SPORT-ZIMA 2010

Targi SPORT-ZIMA 2010, które odbyły się 24-27 lutego w Kielcach, były bardzo dobrym miejscem do zaprezentowania Stowarzyszenia Polish Outdoor Group. Po raz pierwszy POG przygotował własne stoisko, które dzięki współpracy z organizatorami targów miało dużą powierzchnię. Otwarta aranżacja stoiska miała za zadanie ukazanie dotychczasowych działań Stowarzyszenia oraz wprowadzenie nowego ekologicznego konceptu EcoPog

Targi Sport-Zima 2010, stoisko POGTargi Sport-Zima 2010, stoisko POG (fot. vmg)

W czasie targów SPORT-ZIMA 2010 stowarzyszenie zorganizowało dwa wydarzenia. Pierwszym było szkolenie tematyczne poświęcone technologii membran. Prelekcja poprowadzona przez Wojciecha Kłapcię odbyła się sali konferencyjnej przygotowanej przez organizatorów targów.

Drugim istotnym wydarzeniem była wizyta Marka Helda (Sekretarza Generalnego European Outdoor Group), który oprócz dużej liczy spotkań targowych, wygłosił odczyt dotyczący europejskiej organizacji oraz wyników badań outdoorowego rynku konsumenckiego w Niemczech i Szwajcarii.

Targi Sport-Zima 2010, stoisko POG (fot. vmg)Targi Sport-Zima 2010, stoisko POG (fot. vmg)

Przygotowane przez POG prelekcje, zwłaszcza szkolenie membranowe, spotkały się z dużym zainteresowaniem. Mamy zatem nadzieję, że na letnią edycję targów POG w ramach partnerskich działań z organizatorami przygotuje jeszcze ciekawszy zestaw szkoleń i imprez towarzyszących.

Sekretarz EOG Mark Held na Targach ZIMA-SPORT w Kielcach

Na zaproszenie POG w Kielcach gościł Mark Held (Sekretarz Generalny EOG). Początek wizyty miał miejsce w Krakowie, gdzie Held odwiedził kilka sklepów outdoorowych, począwszy od specjalistycznych takich jak Polar Sport, Cerro Torre i Janmar, poprzez galeryjne HiMountain, Jack Wolfskin, na wielkopowierzchniowych skończywszy Intersport, Decathlon i GoSport.

Następny dzień wizyty przebiegł pod znakiem targów Zima-Sport – zwiedzanie stoisk, spotkanie i obiad z szefostwem targów, oraz prelekcja.

Targi Sport-Zima 2010, spotkanie z organizatorami targówTargi Sport-Zima 2010, spotkanie z organizatorami targów, od lewej: Maciej Przywecki (sekretarz POG), Andrzej Machoń (prezes Targów Kielce), Piotr Turkot (prezes POG), Mark Held (sekretarz EOG), Zenon Raszyk (viceprezes POG), Andrzej Kiercz (zastępca dyrektora Wydziału Targów)

Do najważniejszych przedstawionych przez Helda tematów należały idea, zasady działania EOG oraz analiza badań konsumenckich wykonanych na niemiecko-szwajcarskim rynku outdoor. Badania miały dać odpowiedź w jaki sposób konsumenci związani z branżą outdoor reagują na kryzys. Ogólne wyniki są optymistczne – kryzys nie zmienia bowiem przyzwyczajeń entuzjastów outdooru, wzmacnia skłonność do bliskich wyjazdów turystycznych. Co ważne główny przekaz branży outdoor wpisuje się w nasilający się megatrend ogólnie nazwany "wellbeing".

Targi Sport-Zima 2010, prelekcja Marka HeldaTargi Sport-Zima 2010, prelekcja Marka Helda

Generalnie wizyta Marka Helda była ważnym doświadczeniem dla POG, poznaliśmy bowiem od kuchni mechanizmy działania podobnych stowarzyszeń oraz usłyszeliśmy wiele ciekawych uwag na temat wizytytowanych sklepów oraz imprezy targowej.

Mark Held, sekretarz generalny European Outdoor Group wygłosi prelekcję na Targach ZIMA-SPORT w Kielcach

Na zaproszenie Polish Outdoor Group będzie gościł w Kielcach Mark Held, Sekretarz Generalny European Outdoor Group. W piątek, 26 lutego, o godzinie 17.15, wygłosi on prelekcję, której głównym tematem będzie omównienie wyników badań konsumenckich rynku outdoor w Niemczech i Szwajcarii.

Kompleksowe badania zachowań konsumenckich na niemieckim i szwajcarskim rynku outdoor zostały przeprowadzone przez EOG przy współpracy z Profile Outdoor Ltd oraz Motor Presse Stuttgart Gmbh & Co.KG, wydawcy miesięczników Outdoor Magazine i Klettern.

Władze European Outdoor Group na konferencji prasowej (fot. 4outdoor.pl)Władze European Outdoor Group na konferencji prasowej, od lewej Mark Held (Sekretarz Generalny EOG), Rolf Schmid (wieloletni prezes, od lutego 2010 członek Zarządu) oraz David Udberg (nowy Prezes EOG), fot. 4outdoor.pl

Dodatkowo Mark Held przedstawi koncepcję współpracy firm w ramach EOG oraz wprowadzenie do ważnych dla całej branży zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem. Spotkanie odbędzie się sali konferencyjnej Targów Kielce.

Mark Held od kilku lat sprawuje funkcję Sekretarza Generalnego EOG, jest zaangażowany w wiele realizowanych przez tę organizację projektów, począwszy od wspomnianych wyżej badań, poprzez działalność na rzecz ekologicznego projektu Association for Conservation, prace w Grupie Roboczej ds. Zrównoważonego Rozwój, współpracę z firmami outodoorowymi przy organizacji targów Outdoor we Friderschhafen, a na lobbingu w Komisji Europejskiej skończywszy.

Mamy nadzieję, że piątkowa wizyta Marka Helda będzie ciekawym wzbogaceniem targowych wydarzeń.