Chcę zostać członkiem POG

Aby zostać członkiem POG należy po zapoznaniu się ze statutem  i regulaminem wydrukować i wypełnić deklarację członkowską, a następnie przesłać ją na adres:

Polish Outdoor Group
ul. Grzegórzecka 69/13
31-559 Kraków

lub

wysłać faksem na numer +48 12 422 21 76.

Decyzję o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia podejmie Zarząd na najbliższym posiedzeniu.

Wpłatę składki należy dokonać na poniższy numer:

Nr konta: PEKAO SA 95 1240 4719 1111 0010 3313 0313