Polish Outdoor Group

3 sierpnia 2009 w Krakowie zostało powołane do życia Stowarzyszenie Polish Outdoor Group (POG). Tym samym, sukcesem zakończyły się starania o powołanie organizacji polskiego outdooru.

Od kilku lat w środowisku pojawiała się idea utworzenia stowarzyszenia skupiającego najważniejszych przedstawicieli branży. Organizacji, której głównym zadaniem jest działanie na rzecz zwiększenia efektywności oraz poprawienia konkurencyjności rynku outdoor w stosunku do innych segmentów rynku sportowego i modowego. O tym, że idea współdziałania wśród konkurujących na rynku firm jest możliwa, świadczą przykłady płynące z całej Europy. Podobne organizacje działają w większości najważniejszych dla rynku outdoor krajach i regionach, takich jak Wielka Brytania – UK Outdoor Industries Association, Skandynawia – Scandinavian Outdoor Group, Niemcy – German Fachgruppe Outdoor, Włochy – Italia Outdoor Group. Wszystkie krajowe organizacje skupione są w opiniotwórczej European Outdoor Group (EOG).

Polski rynek outdoor wciąż dla wielu pozostaje terra incognita. Należy mieć nadzieję, że powołanie odpowiedniego stowarzyszenia branżowego, dzięki wspólnym działaniom informacyjnym, badawczym oraz wizerunkowym, stanie się ciekawym i skutecznym impulsem do poprawy standardów działalności biznesowej.

Stowarzyszenie POG ma bowiem szansę zrealizować wspólne, kosztowne projekty, nieosiągalne dla działających w pojedynkę firm. Doświadczenie światowego rynku outdoor pokazuje, że możliwa jest współpraca nie kolidująca z zasadami konkurencji i spełnianiem indywidualnych celów marketingowych – współpraca, która ma szansę spowodować wzmocnienie firm oraz lepszą identyfikację branży outdoor wśród konsumentów. Warto zaznaczyć, że współdziałanie wizerunkowe, zwiększające świadomość klientów, ukazujące różnice pomiędzy technicznymi a modowymi kolekcjami, może ostatecznie doprowadzić do zwiększenia grupy docelowej outdooru.

Powołanie POG to oczywiście dopiero początek, przed nami wiele zadań. W najbliższym czasie przystąpimy na zasadzie członka stowarzyszonego do European Outdoor Group, dzięki czemu pojawi się możliwość reprezentowania polskiego outdooru na arenie międzynarodowej, uczestniczenia w wymianie informacji, a także w badaniach rynku europejskiego. Współpraca z EOG zaprocentuje również kontaktami z organizacjami krajowymi, a w dalszej perspektywie może pomóc w kontaktach z targami ISPO oraz Outdoor Show.

We wrześniu w ramach POG rozpocznie działalność grupa projektowa do badań rynku. Jej celem będzie stworzenie modelu badawczego w oparciu o kryteria uwzględniające specyfikę naszej branży. Prace przygotowawcze są bardzo zaawansowane i wygląda na to, że będzie to jeden z pierwszych projektów realizowanych przez POG.

Ważną sferą działań POG będą podejmowane wspólnie akcje wizerunkowe. Outdoor wpisuje się wyśmienicie w większość trendów, które pojawiają się w sferze publicznej – od propagowania zdrowego stylu życia, poprzez aktywizację grupy wiekowej 50+, szerokopojętą ekologię, aż po innowacje i bezpieczne technologie. Główną przeszkodą w kreowaniu wizerunku naszej branży na arenie ogólnopolskiej jest oczywiście brak funduszy. Mamy jednak nadzieję, że POG stanie się organizacją, dzięki której branża będzie mogła dotrzeć i, co najważniejsze, wykorzystać z powodzeniem celowe fundusze unijne. W tym miejscu nie należy zapominać o możliwości współpracy, jaką daje formuła Stowarzyszenia, z instytucjami rządowymi i samorządowymi, odpowiedzialnymi za promocję regionów turystycznych.

To wszystko przed nami – Polish Outdoor Group dopiero rozpoczęła działalność. Sukces zależy w głównej mierze od entuzjazmu zaangażowanych w prace Stowarzyszenia ludzi. W tym miejscu chcemy podkreślić, że POG to przedsięwzięcie otwarte na całą branżę outdoor, działające w sposób transparentny, w którym każdy, dzięki demokratycznym regułom, może proponować i realizować nowe, rozwijające branżę pomysły. Do czego serdecznie zapraszamy!

Zarząd Polish Outdoor Group

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *