Misja

Stworzenie wspólnej platformy dla polskich firm outdoorowych (producentów, dystrybutorów, właścicieli sklepów), której główne zadania będą się skupiać na:

 • kreowaniu outdoorowego stylu życia,
 • budowaniu świadomości społecznej outdooru,
 • wspieraniu działań proekologicznych,
 • wspieraniu rozwoju rynku outdoorowego,
 • działaniu na rzecz poprawy warunków prawnych i biznesowych dla prowadzenia działalności outdoorowej,
 • reprezentacji polskiego rynku na arenie międzynarodowej.

Stowarzyszenie POG będzie realizowało swoje cele przez:

 • wspieranie i organizowanie seminariów, konferencji, kongresów, odczytów, konsultacji, szkoleń i sympozjów związanych z działalnością Stowarzyszenia,
 • prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej (ocena jakości produktów i usług, systemy certyfikacji),
 • badania konsumenckie rynku i produktów outdoorowych,
 • lobbing w procesie legislacyjnym w polskim parlamencie,
 • współpracę z organizatorami imprez targowych,
 • wspieranie oraz organizację imprez eventowych, rekreacyjnych z branży outdoor,
 • współpracę z krajowymi, europejskimi i światowymi organizacjami z branży outdoorowej i sportowej,
 • budowanie i podtrzymywanie relacji z mediami,
 • wspieranie i promowanie nowości rynkowych,
 • wspieranie firm eksportujących odzież i sprzęt outdoorowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *