Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Polish Outdoor Group w dniu 9.09.2009

Obecni: Maciej Przywecki, Zenon Raszyk, Piotr Turkot – prezes, osoba zaproszona Joanna Biernacka – przedstawiciel ispo w Polsce. Nieobecni: Michał Sojka, Marcin Gabryołek.

Spotkanie przebiegało zgodnie z zaproponowanym wcześniej porządkiem obrad:

 1. Wybór Sekretarza i Skarbnika POG.
 2. Uchwalenie Regulaminu przyjmowania członków i nadawania członkostwa Stowarzyszenia Polish Outdoor Group.
 3. Omówienie współpracy z EOG.
 4. Dyskusja nad propozycją umowy o współpracy z Targami Kielce.
 5. Spotkanie z Panią Joanną Biernacką dotyczące współpracy z targami ispowinter.
 6. Wstępne omówienie akcji społecznej pod roboczym tytułem „Rusz się”.

Punkt 1:

Zgodnie z wymogami Statutu na swoim pierwszym posiedzeniu Zarząd wybrał spośród swego grona Skarbnika – Zenon Raszyk oraz Sekretarza – Maciej Przywecki.

Punkt 2:

Zarząd uchwalił Regulaminu przyjmowania członków i nadawania członkostwa Stowarzyszenia Polish Outdoor Group, który z dniem 10.09.2009 wszedł w życie.

Punkt 3:

Sekretarz EOG Mark Held w przesłanym do POG liście zadeklarował chęć przyjęcia POG w struktury EOG na zasadzie członka stowarzyszonego. Dokładne warunki przystąpienia do EOG Held przedstawi na spotkaniu, które planowane jest podczas konferencji prasowej w Warszawie informującej o powstaniu POG. Termin konferencji zostanie ustalony po zarejestrowaniu Stowarzyszenia w KRS.

Punkt 4:

Targi Kielce przesłały propozycję współpracy z POG dotyczącą wspólnych działań mających na celu wzmocnienie obecności branży outdoor na targach kieleckich. Porozumienie zaproponowane przez Targi Kielce ma kształt umowy dotyczącej ścisłej współpracy, promocji i wzajemnego wspierania POG i Targów Kielce. Dyskusja dotyczyła kształtu umowy i zakresu obustronnych zobowiązań. Ustalono, że propozycja umowy zostanie poddana dalszym konsultacjom.

Punkt 5:

Na spotkaniu z Panią Joanną Biernacką, reprezentują ispo w Polsce, ustalono wstępny zakres współpracy POG i ispo. Współpraca dotyczyć ma m.in.:

 • wielkości kontyngentu promocyjnego wyjazdu na targi ispo dla sklepów specjalistycznych, będących członkami POG (zaproponowano liczbę 20 osób).
 • Stoiska promocyjnego POG na targach ispo, w ramach, którego POG planuje zorganizować punkt informacyjny dla polskich gości i wystawców targów ispo.
 • Zniżki dla członków POG na bilety wstępu (wysokość do uzgodnienia w dalszych rozmowach roboczych z ispo.
 • Zamieszczenia w biuletynach informacyjnych ispo informacji o POG oraz o stoisku POG.
 • Informowania człoków POG i branży outdoor w Polsce o projektach ispo takich jak Brand New Awards czy European Outdoor Awards

Dyskusji poddano jeszcze kilka innych pomysłów dotyczących zapewnienia dla zainteresowanych wyjazdem na ispo transportu (wynajęcie autokaru).

Ostateczny kształt współpracy z ispo zostanie określony w toku rozmów roboczych i przedstawiony na kolejnym posiedzeniu Zarządu.

Punkt 6:

Zenon Raszyk zasygnalizował projekt akcji społecznej „Rusz się”, której zadaniem będzie promowanie zdrowego, sportowego stylu życia w oparciu o aktywności outdoorowe. Ustalono, że na następnym posiedzeniu Zarządu przedstawione zostaną założenia akcji, projekt logo oraz terminarz działań.

Piotr Turkot
Prezes Zarządu POG

Maciej Przywecki
Sekretarz Zarządu POG

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *