Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Polish Outdoor Group w dniu 10.12.2009

Obecni: Piotr Turkot – prezes, Michał Sojka, Marcin Gabryołek, Maciej Przywecki, Zenon Raszyk.

Spotkanie przebiegało zgodnie z zaproponowanym wcześniej porządkiem obrad:

1. Sprawy formalne (stan rejestracji, rozliczenia kosztów, konto bankowe etc.)

2. Współpraca POG z ispo – przedstawienie sprawozdania oraz omówienie dalszych działań planowanych w ramach uczestnictwa POG w ispo winter 2010.

3. Współpraca POG z Targami KIELCE – przedstawienie koncepcji oraz dyskusja na temat pakietu działań planowanych podczas targów w Kielcach Zima-Sport 2010.

4. Sprawozdanie ze stanu realizacji prac nad projektem WINTERCAMP 2010.

5. Przedstawienie sprawozdania z KFG 2009.

6. Omówienie wstępnej koncepcji Programu ECO POG.

Ad.1.

Zarząd zadecydował, aby koszty utworzenia organizacji oraz dotychczasowe koszty organizacji i założenia POG rozłożyć solidarnie na wszystkich obecnych członków POG. Decyzją zarządu, tym samym składka, pierwotnie przewidziana na rok 2009, a której wysokość reguluje statut, zostanie umniejszona do wysokości wydatkowanych kosztów w roku 2009. Pełna wysokość składki obowiązywać będzie wszystkich członków stowarzyszenia od stycznia 2010.

Ad.2.

1. Przyjęto plan współpracy POG z ispo określony na podstawie wcześniejszych koncepcji i negocjacji z przedstawicielem ispo w Polsce.

2. Przyjęto sprawozdanie z przygotowań do udziału POG w targach ispo.

3. Poinformowano o liście sklepów specjalistycznych, będących członkami POG a korzystających z kontyngentu promocyjnego (darmowy udział i pokrycie kosztów uczestnictwa w targach ispo). Na warunkach tych w targach uczestniczyć będą przedstawiciele sklepów:

Woda Góry Las z Poznania

Skalnik z Wrocławia

Metis z Żywca

oraz sieci Cerro Torre

4. Dla członków POG przy zakupie biletów będzie obowiązywała zniżka, jej wysokość zostanie wkrótce potwierdzona.

5. Ustalono zasady prezentacji materiałów promocyjnych i informacyjnych podczas ispo. Przygotowany zostanie projekt punktu informacyjnego dla polskich gości i wystawców targów ispo.

Ponadto, zarząd przyjął tryb w jakim przygotowane zostaną propozycje projektów oraz sposób finansowania.

Ad.3.

W ramach tegorocznej edycji targów w Kielcach planowane są następujące działania:

Organizacja szkoleń dla właścicieli i pracowników specjalistycznych sklepów outdoorowych

Organizacja stoiska POG

Prezentacja idei i pierwszy etap realizacji projektu ECO POG

Inne

Przedstawiciele zarządu otrzymali konkretne zadania, w celu sprawnej organizacji udziału Stowarzyszenia w Targach.

Ad.4.

Przedstawiono koncepcję oraz stan realizacji przygotowań związanych z Projektem POG WINTERCAMP, celem którego jest propagowanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu biwakowania, gotowania, udzielania pierwszej pomocy i sprawnego poruszania się w trudnych, zimowych warunkach w górach.

POG jest wraz z wgl.pl jest współorganizatorem tego projektu. Sponsorem szkolenia jest Alpinus.

Ad.5

Piotr Turkot przedstawił sprawozdanie z odbywającego się w dniach 4-6 grudnia KFG w Krakowie. POG był jednym ze strategicznych partnerów tego przedsięwzięcia. Tegoroczna edycja Festiwalu zgromadziła rekordową publiczność. Organizacja przebiegała sprawnie, co zyskało dużą przychylność zarówno uczestników, jak i sponsorów. W ramach KFG odbyło się szereg pokazów filmów, realizowana była także misja edukacyjna w postaci szkoleń i prezentacji.

Ad.6.

Omówiona została wstępna koncepcja kolejnego projektu realizowanego w ramach POG. ECO POG ma na celu propagowanie ekologicznych rozwiązań technologicznych w odzieży i sprzęcie, postaw pro-ekologicznych wśród producentów i dystrybutorów, ale przede wszystkim edukować użytkowników o korzyściach i przewagach produktów ekologicznych. Celem Stowarzyszenia jest przedstawienie projektu ECO POG podczas targów Kielce Zima-Sport 2010.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *