Podsumowanie Zebrania Zarządu, 15 lutego 2012

Spotkanie odbyło się w Kielcach, w dniu 15 lutego 2012, obecni byli na nim: Piotr Turkot – prezes, Michał Sojka, Maciej Przywecki – sekretarz.

Spotkanie przebiegało zgodnie z zaproponowanym wcześniej porządkiem obrad:

1. Przyjęcie nowych członków.

2. Usunięcie członków.

3. Przygotowanie materiałów na Walne Zebranie POG.

Ad. 1. Decyzją Zarządu w poczet członków POG zostali przyjęci:

  • Bartosz Lassak (Escape 360),
  • Joanna Biernacka-Goworek (Pro Business Consulting).

Ad. 2. Decyzją Zarządu z listy członków POG został usunięty członek założyciel Tomasz Kosk (Euromark).

Ad. 3. Zarząd przeanalizował sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności stowarzyszenia w roku 2011.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *