Mark Held, sekretarz generalny European Outdoor Group wygłosi prelekcję na Targach ZIMA-SPORT w Kielcach

Na zaproszenie Polish Outdoor Group będzie gościł w Kielcach Mark Held, Sekretarz Generalny European Outdoor Group. W piątek, 26 lutego, o godzinie 17.15, wygłosi on prelekcję, której głównym tematem będzie omównienie wyników badań konsumenckich rynku outdoor w Niemczech i Szwajcarii.

Kompleksowe badania zachowań konsumenckich na niemieckim i szwajcarskim rynku outdoor zostały przeprowadzone przez EOG przy współpracy z Profile Outdoor Ltd oraz Motor Presse Stuttgart Gmbh & Co.KG, wydawcy miesięczników Outdoor Magazine i Klettern.

Władze European Outdoor Group na konferencji prasowej (fot. 4outdoor.pl)Władze European Outdoor Group na konferencji prasowej, od lewej Mark Held (Sekretarz Generalny EOG), Rolf Schmid (wieloletni prezes, od lutego 2010 członek Zarządu) oraz David Udberg (nowy Prezes EOG), fot. 4outdoor.pl

Dodatkowo Mark Held przedstawi koncepcję współpracy firm w ramach EOG oraz wprowadzenie do ważnych dla całej branży zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem. Spotkanie odbędzie się sali konferencyjnej Targów Kielce.

Mark Held od kilku lat sprawuje funkcję Sekretarza Generalnego EOG, jest zaangażowany w wiele realizowanych przez tę organizację projektów, począwszy od wspomnianych wyżej badań, poprzez działalność na rzecz ekologicznego projektu Association for Conservation, prace w Grupie Roboczej ds. Zrównoważonego Rozwój, współpracę z firmami outodoorowymi przy organizacji targów Outdoor we Friderschhafen, a na lobbingu w Komisji Europejskiej skończywszy.

Mamy nadzieję, że piątkowa wizyta Marka Helda będzie ciekawym wzbogaceniem targowych wydarzeń.

Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Polish Outdoor Group w dniu 10.12.2009

Obecni: Piotr Turkot – prezes, Michał Sojka, Marcin Gabryołek, Maciej Przywecki, Zenon Raszyk.

Spotkanie przebiegało zgodnie z zaproponowanym wcześniej porządkiem obrad:

1. Sprawy formalne (stan rejestracji, rozliczenia kosztów, konto bankowe etc.)

2. Współpraca POG z ispo – przedstawienie sprawozdania oraz omówienie dalszych działań planowanych w ramach uczestnictwa POG w ispo winter 2010.

3. Współpraca POG z Targami KIELCE – przedstawienie koncepcji oraz dyskusja na temat pakietu działań planowanych podczas targów w Kielcach Zima-Sport 2010.

4. Sprawozdanie ze stanu realizacji prac nad projektem WINTERCAMP 2010.

5. Przedstawienie sprawozdania z KFG 2009.

6. Omówienie wstępnej koncepcji Programu ECO POG.

Ad.1.

Zarząd zadecydował, aby koszty utworzenia organizacji oraz dotychczasowe koszty organizacji i założenia POG rozłożyć solidarnie na wszystkich obecnych członków POG. Decyzją zarządu, tym samym składka, pierwotnie przewidziana na rok 2009, a której wysokość reguluje statut, zostanie umniejszona do wysokości wydatkowanych kosztów w roku 2009. Pełna wysokość składki obowiązywać będzie wszystkich członków stowarzyszenia od stycznia 2010.

Ad.2.

1. Przyjęto plan współpracy POG z ispo określony na podstawie wcześniejszych koncepcji i negocjacji z przedstawicielem ispo w Polsce.

2. Przyjęto sprawozdanie z przygotowań do udziału POG w targach ispo.

3. Poinformowano o liście sklepów specjalistycznych, będących członkami POG a korzystających z kontyngentu promocyjnego (darmowy udział i pokrycie kosztów uczestnictwa w targach ispo). Na warunkach tych w targach uczestniczyć będą przedstawiciele sklepów:

Woda Góry Las z Poznania

Skalnik z Wrocławia

Metis z Żywca

oraz sieci Cerro Torre

4. Dla członków POG przy zakupie biletów będzie obowiązywała zniżka, jej wysokość zostanie wkrótce potwierdzona.

5. Ustalono zasady prezentacji materiałów promocyjnych i informacyjnych podczas ispo. Przygotowany zostanie projekt punktu informacyjnego dla polskich gości i wystawców targów ispo.

Ponadto, zarząd przyjął tryb w jakim przygotowane zostaną propozycje projektów oraz sposób finansowania.

Ad.3.

W ramach tegorocznej edycji targów w Kielcach planowane są następujące działania:

Organizacja szkoleń dla właścicieli i pracowników specjalistycznych sklepów outdoorowych

Organizacja stoiska POG

Prezentacja idei i pierwszy etap realizacji projektu ECO POG

Inne

Przedstawiciele zarządu otrzymali konkretne zadania, w celu sprawnej organizacji udziału Stowarzyszenia w Targach.

Ad.4.

Przedstawiono koncepcję oraz stan realizacji przygotowań związanych z Projektem POG WINTERCAMP, celem którego jest propagowanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu biwakowania, gotowania, udzielania pierwszej pomocy i sprawnego poruszania się w trudnych, zimowych warunkach w górach.

POG jest wraz z wgl.pl jest współorganizatorem tego projektu. Sponsorem szkolenia jest Alpinus.

Ad.5

Piotr Turkot przedstawił sprawozdanie z odbywającego się w dniach 4-6 grudnia KFG w Krakowie. POG był jednym ze strategicznych partnerów tego przedsięwzięcia. Tegoroczna edycja Festiwalu zgromadziła rekordową publiczność. Organizacja przebiegała sprawnie, co zyskało dużą przychylność zarówno uczestników, jak i sponsorów. W ramach KFG odbyło się szereg pokazów filmów, realizowana była także misja edukacyjna w postaci szkoleń i prezentacji.

Ad.6.

Omówiona została wstępna koncepcja kolejnego projektu realizowanego w ramach POG. ECO POG ma na celu propagowanie ekologicznych rozwiązań technologicznych w odzieży i sprzęcie, postaw pro-ekologicznych wśród producentów i dystrybutorów, ale przede wszystkim edukować użytkowników o korzyściach i przewagach produktów ekologicznych. Celem Stowarzyszenia jest przedstawienie projektu ECO POG podczas targów Kielce Zima-Sport 2010.