Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Polish Outdoor Group w dniu 24.03.2010

Spotkanie odbyło się w Warszawie, obecni byli na nim: Piotr Turkot – prezes, Michał Sojka, Marcin Gabryołek, Maciej Przywecki, Zenon Raszyk.

Spotkanie przebiegało zgodnie z zaproponowanym wcześniej porządkiem obrad:

 1. Sprawy formalne (stan rejestracji, rozliczenia kosztów, konto bankoweetc.).
 2. Przyjęcie nowych Członków do organizacji.
 3. Współpraca POG z Targami KIELCE – podsumowanie obecności na Targach ZIMA Sport 2010 oraz koncepcje.
 4. Dyskusja na temat pakietu działań planowanych podczas kolejnej edycji – Kielce LATO Sport 2010.
 5. Omówienie propozycji aktywnego udziału POG w Zlocie ZHP – w sierpniu 2010 oraz współpracy z tą organizacją.
 6. Przedstawienie założeń do koncepcji udzielania patronatu POG oraz zasad wspierania przedsięwzięć zgodnych z misją POG organizowanych zarówno przez członków POG jak i podmioty niezależne.
 7. Omówienie założeń do koncepcji Programu ECO POG.

Ad.1.

Dobiega końca proces oficjalnej rejestracji Stowarzyszenia w sądzie. W najbliższych dniach otrzymamy z sądu odpowiednie dokumenty potwierdzające powołanie Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

Po uzyskaniu kompletnej dokumentacji (NIP. REGON) zostanie założone

konto bankowe na które członkowie będą mogli wpłacić składki za rok 2010 oraz, zgodnie z ustaleniem ze spotkania Zarządu z dnia 10.12.2009 kwotę pokrywająca koszty poniesione w roku 2009.

Ad.2.

Decyzją Zarządu przyjęto 6 nowych Członków Zwyczajnych do Stowarzyszenia:

1. Mateusz Niedbała (WGL)

2. Bartosz Chmielewski (IGOSPORT)

3. Adam Bielski (METIS)

4. Bartosz Szczęsny (SKALNIK)

5. Grzegorz Rojek (Polar Sport)

Oficjalną informację potwierdzającą przyjęcie do POG, nowi Członkowie otrzymają pocztą email. Jednocześnie przypominam, że uprawnionym Członkiem Stowarzyszenia zostaje się z chwilą opłacenia składki członkowskiej za co najmniej jeden okres składkowy.

Ad.3.

W ramach tegorocznej edycji targów w Kielcach przeprowadzono następujące działania:

 • Organizacja 2 otwartych szkoleń specjalistycznych dla właścicieli ipracowników specjalistycznych sklepów outdoorowych – z zakresu technologii membranowych. Szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem i zostały wysoko ocenione przez uczestników.
 • Organizacja stoiska POG – bardzo pozytywnie ocenione zarówno przezOrganizatora targów jak i odwiedzających.
 • Organizacja wizyty oraz prelekcji Sekretarza EOG Marka Helda.
 • Prezentacja idei i pierwszy etap realizacji projektu ECO POG

Przedstawiciele zarządu dokonali podsumowania jakościowego udziału POG w targach. Podstawowe wnioski to:

 • Należy kontynuować ideę organizacji szkoleń dla właścicieli ipracowników sklepów specjalistycznych. Szkolenia to jeden z tych elementów, które nie tylko podnoszą jakość branży outdoorowej, ale pełnią funkcję magnesu dla obecnych i nowych odwiedzających Targi w Kielcach. POG poprzez szkolenia realizuje swoją misję – przyczyniając się do podnoszenia standardów jakościowych w branży. Zdobyta wiedza w sposób bezpośredni wpływa na wzrost jakości obsługi klienta sklepów (i marek) outdoorowych.
 • Ze względu na duże potrzeby wygenerowano wiele propozycji nowychszkoleń. Zarząd przyjął propozycję, aby tematykę kolejnej edycji szkoleń wybrać na podstawie badania ankietowego prowadzonego w ramach stron www (4outdoor.pl oraz pog.org).
 • Stoisko POG powinno znaleźć się w centralnej części hali. Pełnić rolęinformacyjno-integracyjną. W miarę możliwości finansowych, stoisko powinno przyjąć bardziej przyjazną i komfortową formułę.
 • POG powinno w większym stopniu (bezpośrednio lub pośrednio) wpłynąćna wzrost zainteresowania Targami wśród mediów ogólnopolskich (nie-branżowych). Zarząd uznał, że to jedno z kluczowych działań umożliwiających wzrost rozpoznawalności i zainteresowania zarównotargami, problemami outdooru, jak i całą branżą.
 • W efekcie, pozytywnie oceniono prace osób odpowiedzialnych zaorganizację uczestnictwa POG w Targach.

Ad.4.

Propozycja pakietu działań planowanych podczas kolejnej edycji – Kielce Lato 2010:

 • Budowa i obsługa stoiska POG – w tym w szczególności koniecznośćzmiany miejsca oraz w miarę możliwości finansowych rozbudowę strefy „relaksacyjnej”
 • Organizacja spotkania Walnego Stowarzyszenia POG
 • Współorganizacja z Targami Kielce pola biwakowego – działanie ma na celu zwiększenie liczby osób odwiedzających i ograniczenie ich kosztów pobytu (noclegi w namiotach dostarczone mogą być za darmo przez członków POG).
 • Organizacja szkoleń – tematyka możliwie dopasowana do potrzeb rynku.
 • Promocja ECO POG (zamkniecie Igo etapu działań)
 • Organizacja konferencji prasowej.
 • Opracowanie założeń, zasad oraz wprowadzenie nagrody honorowej – wręczanej przez POG dla osób, szczególnie zaangażowanych w upowszechnianie outdooru w Polsce.

Ad.5

Propozycja aktywnego udziału POG w jubileuszowym Zlocie ZHP. Impreza odbędzie się w Krakowie w sierpniu 2010 z okazji 100-lecia Związku.

Zarząd POG kierunkowo zdecydował się na podjęcie współpracy, ponieważ

wpisuje się ona w misję Stowarzyszenia, traktując harcerzy jako grupę potencjalnie bardzo aktywną outdoorowo, a równocześnie chętnie pozyskującą wiedzę.

Możliwe obszary współpracy to:

 • organizacja zajęć, w czasie trwania całego zlotu, w ramach jednego z 6-ciu głównych, planowanych bloków szkoleń: Zdobywcy Szczytów.
 • w ramach zajęć przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych m.in. z zakresu: zasad wspinaczki, pierwszej pomocy w górach, ekwipunku outdoorowego,
 • dostarczenie niezbędnego wyposażenia na potrzeby realizowanych szkoleń,
 • przeszkolenie w ramach swoich działań około 500 osób – uczestników Zlotu,
 • zapewnienie obecności autorytetów – znanych podróżników/wspinaczy,
 • dostarczenie filmów na pokaz filmów górskich,
 • promocja Programu ECO POG,
 • omówiona została także możliwość sponsoringu produktowego kadry z Kwatery Głównej ZHP.

Środki na realizację wyżej wymienionych celów pochodzić będą z budżetu Stowarzyszenia oraz z darowizn przekazanych przez Członków POG. W zamian za przekazaną pomoc POG otrzyma możliwość promocji Stowarzyszenia i jego Członków.

Ad.6.

Zarówno członkowie POG jak i firmy oraz organizacje zaprzyjaźnione z POG realizują szereg działań, w ramach których POG może stanowić wsparcie organizacyjno-merytoryczne. W związku z tym, istnieje potrzeba określenia zasad udzielania patronatu POG oraz zasad wspierania przedsięwzięć zgodnych z misją POG organizowanych zarówno przez członków POG, jak i podmioty niezależne. Opracowanie takie zostanie przygotowane i przedstawione Zarządowi.

Ad.7.

Omówiona została wstępna koncepcja kolejnego projektu realizowanego w ramach POG. ECO POG ma na celu propagowanie ekologicznych rozwiązań technologicznych w odzieży i sprzęcie, postaw pro-ekologicznych wśród producentów i dystrybutorów, ale przede wszystkim edukować użytkowników o korzyściach i przewagach produktów ekologicznych.

Koncepcja działań zostanie opisana, przedstawiona i wdrożona w najbliższym czasie. Pierwszy etap działań – tzw. budowanie „dekalogu ECO POG” zostanie zakończony na targach w Kielcach – lato 2010.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *