Podsumowanie Zebrania Zarządu, 11 maja 2011

Spotkanie odbyło się w Warszawie, w dniu 11 maja 2011, obecni byli na nim: Piotr Turkot – prezes, Michał Sojka, Maciej Przywecki.

Spotkanie przebiegało zgodnie z zaproponowanym wcześniej porządkiem obrad:

Podsumowanie spotkania

 1. Sprawy formalne
 2. Badanie rynku – wyniki finansowe producentów i dystrybutorów za 2010
 3. Omówienie procesu pozyskiwania środków ze środków publicznych na prace POG
 4. Targi Kielce lato 2011
 5. Zlot ZHR 2011
 6. Przystanek Woodstock
 7. Szkolenia dla sprzedawców
 8. Wintercamp 2012 – 3. edycja
 9. Akredytacja POG dla kierunków studiów Turystyka i Rekreacja
 10. Współpraca z NewRebelPR w zakresie działań wizerunkowych i PR dla POG z wykorzystaniem mediów społecznościowych

ad 1. Sprawy formalne:

 • Zebranie dokumentów z poprzedniego Walnego
 • Podsumowanie finansowe za 2010 rok
 • Składki – stan obecny, zaległości
 • Rozpatrzenie propozycji powierzenia Agnieszce Stanisławskiej (VMG) części bieżących spraw stowarzyszenia, m.in. zbieranie składek, pisanie podsumowań, informacji o bieżących pracach, pilnowanie harmonogramów itd.

ad 2. Badanie rynku

Omówiono stworzenie koncepcji i przedstawienie konkretnej oferty dla członków POG, a także wytyczne do znalezienie partnera – Kancelarii Notarialnej, odpowiedzialnej za tajną część zbierania danych finansowych. Jednym z najważniejszych czynników doboru partnera będzie oczywiście określenie kosztów współpracy.

ad 3. Prezentacja procesu pozyskiwania środkow ze dotacji publicznych na prace POG dokonana przez Macieja Przyweckiego dotyczyła obecnego stan prac nad dostępnymi projektami. Ponadto przedyskutowano przygotowanie spotkania/prezentacji w Ministerstwie Sportu – proponowany termin wrzesień. Jednym z głównych tematów byłaby rozmowa na temat rynku (a więc konieczne będzie do tego czasu zebranie wyników badań). Jednym z kolejnych tematów wynikających ze współpracy z Ministerstwem jest wpisanie partnerstwa POG do projektu aktywizacji ruchowej Polaków.

ad 4. Targi Kielce Sport-Lato 2011. Omówiono przygotowania do kolejnej imprezy branżowej, oprócz tematów dotyczących stoiska i szkoleń poruszono nowe zagadnienia, wśród których znalazł się projekt konferencji dla dziennikarzy spoza branży oraz zorganizowania eventu outdoorowego – zawodów Masters w boulderingu. Oto lista tematów związanych z targami:

 • Wstępne ustalenia dotyczące stoiska Stowarzyszenia, zakresy szkoleń.
 • Organizacji zawodów w boulderingu w formule Masters. Dokonanoprzedstawienia wstępnego kosztorysu.
 • Weryfikacja możliwosci organizacji konferencji prasowej dla dziennikarzybiznesowych, lifestylowych (spoza branży)
 • przygotowanie propozycji organizacji konferencji przy współpracy z TargamiKielce. Do zadań POG należałoby przygotowania merytoryczne i przeprowadzeniekonferencji, a także zaproszenie wybranych dziennikarzy

ad 5. Zlot ZHR

Przedyskutowano propozycję prezentacji POG na zlocie ZHR w podobnej formula jak to miało miejsce rok temu na zlocie ZHP. W zlocie ZHR planowany jest udział 3-4 tys. harcerzy. Odbędzie się on w Krakowie w dniach 25-28.08.2011. POG rozpatruje postawienie ścianki wspinaczkowej, przeprowadzenie szkoleń ze wspinaczki, pierwszej pomocy w górach oraz wieczornej projekcji filmów górskich itd. Zakładamy również sponsoring w zakresie produktów.

ad 6. Przystanek Woodstock, około 500 tys. uczestników, 4-6.07.2011

Propozycja stworzenia przez POG na terenie festiwalu miasteczka namiotowego (200 m2) oraz możliwość rozwieszenia banerów członków POG. Dodatkowo możliwość prezentacji filmów górskich, spotkania z podróżnikami, wspinaczami pod patronatem POG itd.

ad 7. Szkolenia dla Sprzedawców:

Kontynuacja propozycji wypracowanej na Walnym. Do dyskusji pozostaje jeszcze system doboru uczestników szkolenia. Dodatkowym pomysłem jest stworzenie standardu szkoleń, które mogłyby kończyć się certyfikatem POG.

 • szkolenie z technik sprzedaży, prezentacji towarów oraz technologii
 • udział pracowników sklepów przedstawicieli POG nieodpłatny
 • możliwy termin – wrzesień 2011

ad 8. Wintercamp

Rozpoczęcie przygotowań do 3. edycji zimowego biwaku.

ad 9. Akredytacja POG dla TIR

Przygotowanie warunków otrzymania akredytacji dla kierunków Turystyka i Rekreacja:

 • spisanie standardów, przygotowanie logo, określenie warunków i standardów
 • wprowadzenie akredytacji do sieci szkół Wyższych Szkół Bankowych w kolejnym roku akademickim

ad 10.  Podjęto decyzję o rozpoczęciu współpraca z agencją NewRebelPR w zakresie działań wizerunkowych i PR dla POG z wykorzystaniem mediów społecznościowych. W ramach tematu przedyskutowano poniższe zagadnienia:

 • określenie strategii działania POG w zakresie komunikacji społecznej
 • uruchomienie kanałów infromacyjnych
 • akcje specjalne, komunikaty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *