OutdoorView – badanie stowarzyszenia Polish Outdoor Group

Podczas drugiej edycji ISPO Academy zaprezentowane zostały wstępne wyniki badania OutdoorView, organizowanego przez Polish Outdoor Group. Badanie jest pierwszymi tego typu pracami badawczymi branży outdoorowej w Polsce.

Czym jest OutdoorView? 

Celem badania jest kompleksowe określenie preferencji i znajomości konsumentów w zakresie marek outdoorowych. Dzięki badaniu dowiemy się m.in., jaki mają budżet na wydatki outdoorowe, w jakich sklepach kupują, zakupy jakich marek planują w najbliższym czasie, które marki uważają za najlepsze, a które są im zupełnie obce.

Co ważne, OutdoorView ma cykliczny charakter – badanie można powtarzać z użyciem tego samego narzędzia badawczego oraz sposobu badania i dzięki temu zaobserwować nie tylko stan „tu i teraz" w danym roku, ale również zmiany zachodzące na rynku na przestrzeni lat. Dotychczas badaniu poddanych zostało w 1167 konsumentów rynku outdoorowego. 

Zakres badania konsultowany jest z firmami zrzeszonymi w POG-u – na ostatnim spotkaniu podjęto decyzję o rozszerzeniu OutdoorView o szczegółowe badanie dotyczące użytkowników obuwia outdoorowego, więc oprócz standardowego zakresu w roku 2014 powstanie także raport „Rynek obuwia outdoorowego w Polsce 2014".

Badanie przygotowała i realizuje firma Geiger, która zajmuje się realizacją badań ilościowych i jakościowych.

Dzięki badaniu menadżerowie firm działających w branży, począwszy od firm producenckich, dystrybucyjnych, a skończywszy na właścicielach sklepów specjalistycznych, będą mogli w sposób bardziej racjonalny podejmować decyzje zarówno strategiczne, jak i operacyjne. Sama branża outdoorowa poprzez wykorzystanie profesjonalnej i specyficznej wiedzy o funkcjonowaniu konsumentów może stać się silniejsza.

Pierwszy raport OutdoorView

Pierwszy raport z badań udostępniony zostanie bezpłatnie członkom stowarzyszenia Polish Outdoor Group w grudniu tego roku. Pozostali zainteresowani będą mogli skorzystać z niego odpłatnie w styczniu 2014.

Raport będzie dostępny w dwóch postaciach – standardowej i rozszerzonej, a zainteresowane firmy będą mogły dodatkowo zamówić analizy pod konkretne interesujące je problemy i pytania. 

Wśród badań, które realizowane będą dla POG-u w 2014 r, znajdą się również badanie obejmujące swoim zakresem specjalistyczne sklepy outdoorowe (z uwzględnieniem jakości i profesjonalizmu obsługi) oraz próba realizacji badania segmentacyjnego konsumentów rynku outdoor.

Dołącz do POG i czerp korzyści z OutdoorView

Koszty badań konsumenckich mogą sięgać kilkudziesięciu tysięcy złotych (jeśli realizowane byłyby na zlecenie poszczególnej firmy). Członkowie Polish Outdoor Group mają je za darmo – już sam ten fakt powinien przekonać do wstąpienia do stowarzyszenia Polish Outdoor Group (a korzyści jest dużo więcej!). Tylko członkowie POG mają dostęp do wyników badania OutdoorView, a co ważne mogą wpływać na jego kształt i dostosowywać zakres badań,  kryteria, przedmiot i badane grupy (segmenty) klientów do swoich potrzeb.

Składka członkowska POG wynosi 1000 zł i według przyjętych przez Zarząd POG zasad można ją wpisać w koszty działalności. Wszystkich zainteresowanych przystąpieniem do stowarzyszenia Polish Outdoor Group zapraszamy do kontaktu: pog@pog.org.pl. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *