Koronakryzys: w trudnych chwilach najważniejsze jest wspólne działanie – pismo do Ministerstwa Rozwoju

Kryzys wywołany pandemią koronawirusa boleśnie dotyka przedsiębiorców, którzy z całą mocą skupiają się na szukaniu rozwiązań mających zapewnić utrzymanie własnych biznesów, w tym także miejsc pracy. Rząd podejmuje działania mające wesprzeć gospodarkę. Jako stowarzyszenie Polish Outdoor Group podjęliśmy się przedstawienia problemów branży outdoor, zrzeszającej m.in. producentów, dystrybutorów, sklepy a także przedstawicieli festiwali, centrów wspinaczkowych, przewodników. Tylko jako branża mamy szansę zaistnieć w świadomości decydentów.

W piśmie do Minister Rozwoju wysłanym w dniu 25 marca 2020 zwróciliśmy uwagę na strukturę branży outdoorowej, mnogość podmiotów z nią związanych, a także problemy, które kryzys wywołał włącznie z propozycjami konkretnych rozwiązań i działań, które mogłyby zostać podjęte aby stać się realnym wsparciem dla branży. Treść pisma zamieszczamy poniżej.

Szanowna Pani
Jadwiga Emilewicz
Minister Rozwoju

Branża sportowo-outdoorowa to ważny element rynku sportowego w Polsce. W jej skład wchodzą m.in. producenci, dystrybutorzy, oraz różnej wielkości sklepy. To również dynamicznie rozwijający się sektor festiwali, targów, centrów wspinaczkowych oraz kursów, usług przewodnickich, a także specjalistycznych wyjazdów turystycznych. Co ważne podkreślenia jest to segment rynku, który zachęca Polaków do zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu na łonie natury.

Branża skupia ponad 1000 sklepów, od placówek różnej wielkości, zlokalizowanych w galeriach handlowych, poprzez sklepy sieciowe, franczyzowe aż po mniejsze sklepy specjalistyczne, niektóre z nich działające od początku lat 90. W skład tego segmentu rynku wchodzi także kilkaset firm – producentów, dystrybutorów, agentów, przeważająca większość z nich to firmy bazujące na polskim kapitale. Trzeba dodać, że jest to bardzo zróżnicowany rynek, który reprezentowany jest zarówno przez duże firmy takie jak Martes Sport, OTCF (właściciel między innymi marki 4F), Decathlon, Intersport, Go Sport, duże podmioty jak współpracujące z zachodnimi markami VF Polska (The North Face), Oberalp (Salewa), FAM (Jack Wolfskin), Columbia, Mammut, czy specjalistyczne średniej wielkości firmy: 8a.pl, Skalnik, Polar Sport, oraz mniejsze jak Trekker, Bomar, Alpin Sklep, Weld, Taternik i inne. Wiele z nich to sprawnie zarządzane rodzinne firmy. Wśród polskich producentów natomiast znajdziemy również tak kompetentne firmy jak Brubeck, czy słynące z wysokiej jakości wytwórców odzieży puchowej – Pajak, Aura, Małachowski, Cumulus. Branża to również pracownicy firm (biura i centrale) w sumie około 12-15 000 osób.

Kryzys związany z koronawirusem i idące za nim zamknięcie przeważającej większości sklepów, wszystkich centrów wspinaczkowych, schronisk górskich, odwołanie wszelkich festiwali, prelekcji, szkoleń i wyjazdów turystycznych, z dnia na dzień pozbawił branżę możliwości zarobkowania. Trzeba zaznaczyć, że zakaz działalności galerii handlowych (i co za tym idzie wielu sklepów) reguluje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów, z kolei zakaz wstępu do lasów, parków narodowych wynika z decyzji dyrektorów oraz nadleśnictw. Na zaprzestanie działalności ma również wpływ dodatkowa rekomendacja pozostawania w domach oraz indywidualne decyzje podmiotów podjęte w trosce o bezpieczeństwo klientów i pracowników.

Wszystko to powoduje zatrzymanie sprzedaży detalicznej, co praktycznie od razu odbija się na zamówieniach hurtowych, surowcowych, zleceniach dotyczących kampanii medialnych, szkoleń pracowników – łańcuch powiązań biznesowych jest bowiem bardzo ściśle powiązany.

Trzeba zwrócić uwagę, że większość sklepów jest zlokalizowana w galeriach handlowych. Firmy nie mając dochodu, nie mogą pokrywać opłat związanych z czynszem, a te stanowią między 15 a 20% obrotu sklepu.
Zatem negatywne efekty dla przedsiębiorstw pojawiły się bardzo szybko. Wszystko to w najbliższym czasie może skutkować zwolnieniami pracowników i rozwiązaniu umów pomiędzy kontrahentami.
Po kilku tygodniach braku działalności handlowej wielkim wyzwaniem będzie również pokrycie bieżących zobowiązań – czynsze za wynajem, opłaty za media, raty kredytów obrotowych, inwestycyjnych, hipotecznych, płatności za zamówienia sezonowe oraz rozliczenia za sprzedaż kolekcji zimowych etc.

Jednocześnie z wielkim niepokojem branża oczekuje na dalszy rozwój wydarzeń. Już teraz wiadomo, że warty około 1 mld złotych, oraz zatrudniający kilkadziesiąt tysięcy ludzi rynek outdoor może się załamać, tak jak inne sektory gospodarki. W prognozach trzeba również uwzględnić fakt, że oferta branży outdoor nie jest produktem pierwszej potrzeby i skutki obecnego kryzysu będę przez nią odczuwane przez co najmniej kolejnych 12 miesięcy od ponownego uruchomienia sklepów.

Niezależnie od wielkości, firmy oczekują na sprawne działania rządu , aktywną i realizowaną –na podstawie szybko uchwalonych ustaw – w jak najbardziej uproszczonej formie pomoc dla podmiotów gospodarczych, oraz wszystkich zatrudnionych w nich osób.

Popieramy najważniejsze postulaty przedłożone rządowi przez Business Center Club:

  • wprowadzenie abolicji danin publicznoprawnych: składek do ZUS – przynajmniej na 3, jeśli nie na 6 miesięcy; umorzenie podatków, a nie odroczenie, w tym od nieruchomości (tu apel do samorządów),
  • dofinansowanie wynagrodzenia pracowników w sytuacji przestoju, obniżonego wymiaru czasu pracy – w celu uniknięcia zwolnień,
  • państwo powinno przejąć na siebie finansowanie pracownikom zasiłku chorobowego, kiedy ci przebywają na zwolnieniu (obecnie finansują je przez 33 dni pracodawcy),
  • wypłacanie rodzicom lub opiekunom prawnym zasiłków opiekuńczych za czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem szkół nie tylko w przypadku dzieci do lat 8., ale przynajmniej 12. (jak we Włoszech), a do 18. roku życia w przypadku dzieci niepełnosprawnych,
  • zapewnienie płynność finansową firmom: zwolnienie środków z rachunków VAT; przyspieszenie do 15 dni terminy zwrotów VAT, bez sztucznego przedłużania terminów zwrotu; rozszerzenie możliwości rozliczania VAT metodą kasową na wszystkie przedsiębiorstwa (obecnie dostępne wyłącznie dla małych podatników); radykalne skrócenie terminu na zastosowanie ulgi na złe długi tj. do maksimum 20 dni (obecnie 90.),
  • odroczenie w czasie obowiązków: składania sprawozdań finansowych, deklaracji i zeznań podatkowych; wdrożenia struktury JPK VAT, nowej matrycy stawek VAT; związanych z wdrażaniem i realizacją PPK i PPE;
  • umożliwienie szybkiej ścieżki wykorzystania środków z UE: wydłużenia terminów konkursów, zwiększenia możliwości nadkontraktacji w konkursach, ogłoszenia konkursów i zapewnienia odpowiedniego budżetu na działania, które sfinansują projekty w zakresie technologii ułatwiających/ ratujących życie w dobie kryzysu epidemiologicznego (technologie komunikacji, e-learningu, zarządzania, powiadamiania, identyfikacji i leczenia chorób, telemedycyny, pomocy psychologiczna itp.) poprzez specjalną, uproszczoną i szybką ścieżkę.

Do powyższych trzeba dodać:

  • dostosowanie do obecnej sytuacji – przestoje oraz praca zdalna – regulacji związanych z pracowniczymi badaniami lekarskimi oraz wytycznymi RODO,
  • obniżenia o 90 proc. czynszów najemców lokali – również tych prowadzących działalność poza galeriami handlowymi – i tzw. wysp w galeriach, dopóki obiekty te mają zakaz normalnego funkcjonowania, dodatkowo rozpatrzenia możliwości wprowadzenia 50% ulgi w opłatach za czynsz (i co za tym idzie rekompensat dla operatorów galerii) przez pierwsze 3 miesiące po wznowieniu działalności, wspomagającej rozwój handlu po zapaści.

Zarząd Polish Outdoor Group

Piotr Turkot
Joanna Biernacka-Goworek
Maciej Przywecki
Zenon Raszyk
Michał Sojka
Anna Wróblewska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *