Program 1000+ – rekomendacja POG

W związku z pojawiającymi się projektami rozwiązań dla branży turystycznej w postaci bonu 1000+ do wykorzystania na wyjazd turystyczny POG wystosowało pismo do Minister Rozwoju, w którym postuluje rozszerzenie wydatkowania tych środków także w zakresie turystyki kwalifikowanej tj. piesza, górska, kajakowa, rowerowa, narciarska, co pozwoliłoby na szersze wsparcie firm z branży outdoorowej.

Wśród firm, które dzięki rozszerzeniu mogłyby pośrednio liczyć na wsparcie z programu 1000+ są m.in.: wypożyczalnie sprzętu turystycznego, kajakowego, narciarskiego, rowerów, żaglówek, przewodników górskich, instruktorów wspinania, firm organizujących szkolenia górsko-turystyczne, organizatorów eventów sportowych, organizatorów wyjazdów związanych z turystyką kwalifikowaną, a także sklepów oferujących sprzęt biwakowy i turystyczny.

Pomysłodawcą tej inicjatywy był Darek Staniszewski (Szanti). Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do merytorycznej dyskusji, dzielenia się kryzysowym doświadczeniem na specjalnej grupie FB – Koronakryzys a Outdoor.

Treść pisma przedstawiamy poniżej.

Szanowna Pani
Jadwiga Emilewicz

Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
kancelaria@mr.gov.pl

Dotyczy: Projektu bon 1000+ na turystykę krajową.

Polish Outdoor Group jako organizacja skupiająca firmy związane biznesowo z turystyką kwalifikowaną z uwagą śledzi działania Rządu mające na celu wsparcie przedsiębiorstw z branży turystycznej, które bardzo szybko i boleśnie odczuły kryzys spowodowany pandemią koronawirusa. Mamy nadzieję, że prowadzone przez Ministerstwo prace nad dodatkowym pakietem uzupełniającym Tarczę Antykryzysową umożliwią objęcie szczególnym wsparciem również firmy działające w obszarze turystyki kwalifikowanej związanej z aktywnym wypoczynkiem i rożnymi rodzajami aktywności sportowej.

Na skutek wprowadzanych przez Rząd w związku z pandemią obostrzeń i ograniczeń w przemieszczaniu się obywateli firmy te również z dnia na dzień straciły źródło dochodów. Odnosimy wrażenie, że projekcie bonu na turystykę 1000+ Rząd skupia się na turystyce wypoczynkowej, zakładając wsparcie przede wszystkim dla operatorów bazy noclegowej. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, ze ważnym elementem całej branży turystycznej, wpływającym na ożywienie gospodarcze w wielu lokalnych społecznościach i regionach Polski, jest także turystyka kwalifikowana np. piesza, górska, kajakowa, rowerowa, narciarska, a wraz z nią szereg firm specjalistycznych takich jak: wypożyczalnie sprzętu turystycznego, kajakowego, narciarskiego, rowerów, żaglówek itp., przewodnicy górscy, instruktorzy wspinania, firmy organizujące szkolenia górsko-turystyczne, organizatorzy wyjazdów związanych z turystyką kwalifikowaną, a także sklepy oferujące sprzęt biwakowy i turystyczny.

W sytuacji, w jakiej się obecnie znaleźliśmy, odizolowania oraz ograniczenia możliwości kontaktu z przyrodą i uprawiania sportu, który rozładowuje stres, z punktu widzenia zarówno Państwa Polskiego jak i naturalnych potrzeb i dobrostanu fizycznego i psychicznego jego obywateli, to właśnie turystyka kwalifikowana zasługiwać będzie na szczególną uwagę i wsparcie, ze względu na jej prozdrowotne i wychowawcze walory.

W związku z powyższym chcielibyśmy zarekomendować rozszerzenie katalogu firm, w których możliwa będzie realizacja bonu turystycznego 1000+ o przedsięwzięcia związane z turystyką kwalifikowaną, takie jak wypożyczalnie sprzętu turystycznego, kajakowego, narciarskiego, rowerów, żaglówek itp., przewodnicy górscy, instruktorzy wspinania, firmy organizujące szkolenia górsko-turystyczne, organizatorzy wyjazdów związanych z turystyką kwalifikowaną, a także sklepy outdoorowe oferujące sprzęt biwakowy i turystyczny.

Mamy nadzieję, że nasze postulaty i rekomendacje zostaną uwzględniony w pracach nad dalszymi wersjami „Tarczy antykryzysowej” i uzupełniającymi ją programami. Jesteśmy również otwarci na dalsze konsultacje. W obecnym kryzysie liczy się bowiem każda, odpowiednio przygotowana i adresowana pomoc.

Z poważaniem

Zarząd Polish Outdoor Group

Piotr Turkot
Joanna Biernacka-Goworek
Maciej Przywecki
Zenon Raszyk
Anna Wróblewska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *