Koronakryzys: wyniki ankiety Polish Outdoor Group

Ankietę Polish Outdoor Group „Koronawirus a straty polskiej branży outdoor” rozpoczęliśmy 17 kwietnia, nie uwzględnia ona zatem majowego łagodzenia ograniczeń wynikających z ostatnich decyzji rządu w ramach „Nowej normalności”. Kilkadziesiąt odpowiedzi daje za to wgląd w kryzysowe nastroje oraz działania zaradcze firm z naszej branży. Przywykliśmy już trochę do życia w kryzysie. Jednak dalej działamy w niepewnym otoczeniu, i pomimo otwarcia handlu w galeriach i wielkopowierzchniowych sklepach i działania większości specjalistycznych sklepów (począwszy od 20 kwietnia), klientów wciąż jest w nich niewielu, a przychody nadal są mocno ograniczone. Zobaczmy zatem jak kształtował się obraz branży w drugiej połowie kwietnia.

W badaniu wzięły udział głównie firmy zatrudniające od 1 do 9 pracowników (60% ankietowanych). Otrzymaliśmy najwięcej odpowiedzi ze strony sklepów sportowo-outdoorowych, realizujących sprzedaż stacjonarną i online (44,4%).


Przewaga sklepów odzwierciedlona jest w pytaniu o utracone wpływy w związku z koronakryzysem. W drugiej połowie kwietnia firmy zgłosiły spadki na poziomie 60-80% (30,6 respondentów) i mniejsze o ponad 80% (19,4%).

Niepewność co do czasu trwania epidemii oraz jej rozłożonych w czasie skutków widać również w odpowiedziach na pytanie dotyczące oceny przychodów w całym 2020 roku. Tutaj wyniki są bardziej „zrównoważone”, uwzględniają one jednak spadki na poziomie 30-40% (16,7% ankietowanych), 40-50% (22,2%) oraz niższe 50 do 70% (19,4%). Co ciekawe 11,1% firm uważa, że sumaryczne przychody w 2020 uda się utrzymać na takim samym poziomie jak 2019 roku.

Kryzys wymusił na firmach działania zaradcze. Wśród wyszczególnionych w ankiecie na czoło wysunęło się „Ograniczenie innych kosztów lub odłożenie lub odłożenie w czasie inwestycji (72,2%). Drugim najpopularniejszym działaniem było (i pewnie jest) skorzystanie z rządowej „Tarczy antykryzysowej” (63,9%). Warto wspomnieć, że w pod koniec kwietnia zawieszenie działalności uwzględniało 11,1% podmiotów.

Odpowiedzi na pytanie 6: 1. Uruchomienie sprzedaży online 2. Wzmocnienie kanału sprzedaży online 3. Zwolnienie osób zatrudnionych na umowy o pracę 4. Zwolnienie osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne 5. Ograniczenie wynagrodzeń 6. Ograniczenie innych kosztów lub odłożenie w czasie inwestycji 7. Poszerzenie lub zmiana profilu działalności 8. Skorzystanie z „Tarczy” 9. Zawieszenie działalności 10. Inne – przebudowa sklepu 11. Inne – Zwiększenie zapasów surowcowych

Trudne pytanie związane z planami zwolnień pracowników w ciągu najbliższych 3 miesięcy przyniosło następujące odpowiedzi (przy czym trzeba dodać, że odpowiedziało na nie 55% ankietowanych firm): do 10% zwolnień planuje 55% firm, a 10-20% redukcje uwzględnia w swoich planach 20% firm.

Skuteczność rządowej „Tarczy antykryzysowej” to temat rzeka. Nie zmienia to jednak faktu, że aż 85,2% ankietowych wskazało, że skorzysta z mechanizmu dotyczącego zwolnień z opłacania składek ZUS.

Odpowiedzi na pytanie 8: 1. Zwolnienie z ZUS 2. Zasiłek postojowy dla prowadzących działalność jednoosobową 3. Zasiłek postojowy dla osób na umowach cywilnoprawnych 4. Pożyczka 5000 PLN 5. Inne – Żadne 6. Inne – Nie otrzymane jeszcze nic z wymienionych 7. Inne – Dofinansowanie pensji 8. Inne – Współfinansowanie pensji pracowników przez Urząd Pracy

W ankiecie znalazło się również pytanie o przedłużającą się pandemię i towarzyszące jej obostrzenia. Wiemy, już że część zakazów jest anulowana, jednak daleko jest do normalności. 38,9% ankietowanych firm wskazało, że „nie będzie to proste, ale jednak raczej wrócimy do biznesu”. Jak widać, chłodny i umiarkowany optymizm przeważa!

Odpowiedzi na pytanie 9: 1. Na pewno przetrwamy kryzys i wrócimy do formy 2. Nie będzie to proste, ale raczej wrócimy do biznesu 3. Powrót do poprzedniej kondycji może potrwać nawet kilka lat 4. Może się to udać tylko przy pomocy (np. publicznej) 5. Na pewno firma nie przetrwa w obecnym kształcie 6. Firma nie wytrzyma tak długo

Ostatnie pytanie dotyczyło typu pomocy jakiej oczekują firmy od Państwa i samorządów. Tutaj pojawiło się wiele sugestii i postulatów. Mają one różny charakter, począwszy od jasnych procedur, poprzez obniżenie lub anulowanie podatków, składek ZUS, ograniczenie kosztów pracy, udzielania szybkich pożyczek płynnościowych, aż po zakończenie ograniczeń.

Dziękujemy firmom za udział w ankiecie, zdajemy sobie sprawę, że wyniki nie odzwierciedlają pełnego obrazu branży, ale jesteśmy przekonani, że pokazują pewien ważny wycinek rzeczywistości, z którą przyszło nam się zmierzyć. Mamy nadzieję, że w kolejnych badaniach weźmie udział więcej podmiotów. Ankiety, wymiana doświadczeń, komentowanie na bieżąco sytuacji to element wzbogacający codzienną pracę biznesową, zwłaszcza w tym trudnym koronakryzysowym czasie.

Informacja prasowa Polish Outdoor Group

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *