Koronawirus: pismo Polish Outdoor Group w sprawie szkoleń w skałkach oraz otwarcia centrów wspinaczkowych

W sobotę, 2 maja, do Zarząd Polish Outdoor Group wysłał pismo do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz do Ministerstwa Rozwoju. Stowarzyszenie zwróciło się z prośbą o dodanie do 2 etapu możliwości prowadzenia działalności szkoleniowej w skałach i górach, oraz zaapelowało o otwarcie centrów wspinaczkowych w 3 etapie (a nie 4) rządowej „Nowej normalności”.

Oto brzmienie pisma:

Polish Outdoor Group to organizacja skupiająca firmy branży outdoorowej, której działalność dotyczy produkcji i sprzedaży sprzętu oraz odzieży turystycznej, a także usług i szkoleń specjalistycznych w zakresie aktywności sportowych uprawianych w skałkach i górach. W skład branży wchodzą także instruktorzy wspinania, alpinizmu oraz przewodnicy górscy; kolejną istotną grupą firm są operatorzy obiektów wspinaczkowych – sztucznych ścian, które oferują szereg usług związanych z rekreacją oraz treningiem miłośników sportów wspinaczkowych. Te dwie grupy przedsiębiorców –  w sumie kilka tysięcy inicjatyw gospodarczych – cały czas pozbawione są możliwości zarobkowania.

Ogłoszona przez Pana Premiera strategia „Nowej normalności” zawiera kilka etapów otwierania zarówno społecznych, jak i gospodarczych ograniczeń. Zaplanowany na 4 maja II etap nie uwzględnia niestety możliwości prowadzenia zajęć szkoleniowych w plenerze, w skałkach i górach. Wydaje nam się, że wraz z zezwoleniem na działalność sportową na otwartych obiektach 6 osobowych grup, mogła by iść zgoda na wspomniane szkolenia wspinaczkowe w naturalnym środowisku skał i gór. Zachowanie zaleceń i wytycznych zdrowotnych jest w takich warunkach o wiele łatwiejsze niż w przypadku zajęć odbywających się na obiektach sportowych w miejskiej infrastrukturze. Umożliwienie zarobkowania odciętej od dochodów grupie instruktorów i właścicieli szkół wspinaczkowych jest niezwykle ważnym składnikiem przywracania normalności, zarówno tej gospodarczej, jak i społecznej.

Jednocześnie chcielibyśmy zwrócić uwagę Pana Premiera i rządu na krytyczną sytuację operatorów i właścicieli ścian wspinaczkowych. Kilkaset placówek tego rodzaju (podobnie jak obiekty fitness) działało z powodzeniem do ogłoszenia na terytorium RP stanu zagrożenia epidemicznego, na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r., od dnia 14 marca 2020 r. Obiekty te z dnia na dzień zostały zamknięte tracąc w zasadzie wszystkie źródła przychodów. Jednocześnie operatorzy starają się regulować zobowiązania wynikające z umów najmu, spłacać kredyty zaciągnięte na prowadzenie działalności, oraz, co niezwykle ważne, próbują  utrzymać jak najwięcej miejsc pracy. Trzeba podkreślić, że działalność tego rodzaju obiektów sportowych spoczywa na barkach przedsiębiorców, co odróżnia ich od operatorów infrastruktury sportowej należącej do samorządów, MOSiR’ów itd. Ściany wspinaczkowe to ośrodki zapewniające pracę nie tylko obsłudze i administracji, ale również kilkutysięcznej grupie trenerów, routesetterów (układaczy dróg wspinaczkowych), instruktorów, rehabilitantów i fizjoterapeutów. To również niezwykle ważne obiekty z punktu widzenia pozostałych podmiotów branży outdoorowej –producentów i dystrybutorów sprzętu i odzieży sportowej. Nie sposób również nie wspomnieć o roli jaką ściany wspinaczkowe spełniają w budowaniu zdrowego społeczeństwa – są świetnym miejscem do rozwoju fizycznego i mentalnego, stanowią również etap w przygotowaniach do uprawiania sportów wspinaczkowych na zawodach (wspinaczka zadebiutuje na Igrzyskach w Tokio 2021) oraz w naturalnych skałach i górach.

Zdajemy sobie sprawę, że postulowane otwarcie ścian wspinaczkowych może mieć miejsce tylko w przypadku spełnienia wielu zaleceń i nakazów Ministerstwa Zdrowia dotyczących warunków zdrowotnych. Jesteśmy również przekonani, że sami operatorzy, dbając o dobro zarówno swoich klientów oraz personelu, zastosują dodatkowo stworzone na czas trwania pandemii standardy bezpieczeństwa, powiązane ze specyfiką bezkontaktowego charakteru wspinaczki. Wśród nich można wymienić:
rejestr wejść do obiektu oraz dbanie o maksymalne liczby osób mogących trenować w obiekcie (1 osoba na 15 m2),
prowadzenie zajęć dla ograniczonych 5-, 6-osobowych grup w wydzielonych strefach obiektu,
wyznaczenie określonych np. 2-godzinnych sesji treningowych,
obowiązkowa dezynfekcja przed i po opuszczaniu obiektu, kontrola temperatury wchodzących,
obowiązkowe używanie maseczek przez klientów oraz personel.

Mamy nadzieję, że nasze postulaty i rekomendacje zostaną uwzględniony w pracach nad dalszymi etapami „Nowej normalności” . Jesteśmy również otwarci na dalsze konsultacje. W obecnym kryzysie liczy się bowiem każda, odpowiednio przygotowana i adresowana pomoc.

Z poważaniem

Zarząd Polish Outdoor Group

Piotr Turkot
Joanna Biernacka-Goworek
Maciej Przywecki
Zenon Raszyk
Michał Sojka
Anna Wróblewska

W wersji pdf pismo dostępne jest tutaj.

Informacja prasowa POG

***

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *